محصولات جدید

جدید
پک کادویی اناهیتا
پک کادویی اناهیتا 

5 یا 10 گرم زعفران 
 هاون برنجی طرح جام
هل اعلا 20 گرم
وزن خالص زعفران : بستگی به انتخاب ترکیب متغیر می باشد 
نوع زعفران: نگین
ابعاد سانتی متر: 7*21*21
وزن کامل: 700 گرم

 کلیه محصولاتی که با برند قاینات از این فروشگاه خرید کنید ضمانت خرید دارد و چنانچه از کیفیت محصول ناراضی بودید محصول را برگشت دهید 
به همراه این محصول میتوانید لوگوی شرکت یا متن مورد نظرتان را سفارش دهید (تعداد بالا) همچنین رنگ بندی قابل سفارش است
برای انتخاب ترکیب های مختلف محصول از باکس زیر استفاده کنید.
929,000 تومان
جدید
زعفران کادویی ناهید
پک کادویی ناهید شامل 

زعفران سرگل (4/2 گرم)
هل سبز اعلا (10 گرم)
 هاون برنجی
وزن خالص زعفران : به انتخاب ترکیب متغیر می باشد 
ابعاد سانتی متر: 5*15*15
وزن کامل: 320 گرم

 کلیه محصولاتی که با برند قاینات از این فروشگاه خرید کنید ضمانت خرید دارد و چنانچه از کیفیت محصول ناراضی بودید محصول را برگشت دهید 
به همراه این محصول میتوانید لوگوی شرکت یا متن مورد نظرتان را سفارش دهید (تعداد بالا)
 انتخاب ترکیب های محصول از باکس زیر
343,000 تومان
جدید
زعفران کادویی نادر
پک کادویی نادر شامل 

زعفران سرگل (4/2 گرم)
هل سبز اعلا (10 گرم)
 هاون برنجی
وزن خالص زعفران : به انتخاب ترکیب متغیر می باشد 
ابعاد سانتی متر: 5*15*15
وزن کامل: 320 گرم

 کلیه محصولاتی که با برند قاینات از این فروشگاه خرید کنید ضمانت خرید دارد و چنانچه از کیفیت محصول ناراضی بودید محصول را برگشت دهید 
به همراه این محصول میتوانید لوگوی شرکت یا متن مورد نظرتان را سفارش دهید (تعداد بالا)
 انتخاب ترکیب های محصول از باکس زیر
313,000 تومان
جدید
پک کادویی ترمه میترا
پک کادویی ترمه میترا 

2 عدد ظرف خاتم 
 هاون برنجی
قوری پیرکس 
وزن خالص زعفران : بستگی به انتخاب ترکیب متغیر می باشد 
ابعاد سانتی متر: 7*21*21
وزن کامل: 700 گرم

 کلیه محصولاتی که با برند قاینات از این فروشگاه خرید کنید ضمانت خرید دارد و چنانچه از کیفیت محصول ناراضی بودید محصول را برگشت دهید 
به همراه این محصول میتوانید لوگوی شرکت یا متن مورد نظرتان را سفارش دهید (تعداد بالا) همچنین رنگ بندی قابل سفارش است
همین محصول با بسته بندی مستطیل در این لینک قابل سفارش است 
همچنین همین محصول با پارچه مخمل در این لینک قابل سفارش است
برای انتخاب ترکیب های مختلف محصول از باکس زیر استفاده کنید.
875,000 تومان