محصولات جدید

جدید
لوبیا سفید گلیران
لوبیا سفید
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
45,900 تومان
جدید
لوبیا رشتی گلیران
لوبیا رشتی
وزن خالص : 700 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
45,000 تومان
جدید
لوبیا چیتی گلیران
لوبیا چیتی
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
76,900 تومان
جدید
لوبیا چشم بلبلی گلیران
لوبیا چشم بلبلی
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
62,900 تومان
جدید
لپه گلیران
لپه
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
76,500 تومان
جدید
گندم پوست کنده گلیران
گندم پوست کنده
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
46,400 تومان
جدید
عدس دال گلیران
عدس دال
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
73,500 تومان
جدید
عدس گلیران
عدس
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
59,900 تومان
جدید
سویا گلیران
سویا
وزن خالص : 250 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
25,000 تومان
جدید
جو پوست کنده گلیران
جو پوست کنده
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
46,400 تومان
جدید
جو پرک گلیران
جو پرک
وزن خالص : 400 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
34,000 تومان
جدید
بلغور جو گلیران
بلغور جو
وزن خالص : 900 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
48,000 تومان
جدید
هل گلیران 15 گرم
هل سبز
وزن خالص : 15 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
37,000 تومان
جدید
هل گلیران 10 گرم
هل سبز
وزن خالص : 10 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
29,000 تومان
جدید
هل گلیران 5 گرم
هل سبز
وزن خالص : 5 گرم
بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : گلیران
16,800 تومان
جدید
نبات گلیران نی دار 24 عددی
نبات نیدار زعفرانی
تعداد : 24 عدد
بسته بندی : جعبه
شرکت تولید کننده : گلیران
75,000 تومان
جدید
نبات گلیران نی دار 16 عددی
نبات نیدار زعفرانی
تعداد : 16 عدد
بسته بندی : جعبه
شرکت تولید کننده : گلیران
52,000 تومان
جدید
نبات گلیران نی دار 8 عددی
نبات نیدار زعفرانی
تعداد : 8 عدد
بسته بندی : جعبه
شرکت تولید کننده : گلیران
29,500 تومان
جدید
نبات گلیران نی دار 20 عددی
نبات نیدار زعفرانی
تعداد : 20 عدد
بسته بندی : جعبه
شرکت تولید کننده : گلیران
75,000 تومان
جدید
نبات گلیران نی دار 15 عددی
نبات نیدار زعفرانی
تعداد : 15 عدد
بسته بندی : جعبه
شرکت تولید کننده : گلیران
58,500 تومان
جدید
نبات گلیران نی دار 10 عددی
نبات نیدار زعفرانی
تعداد : 10 عدد
بسته بندی : جعبه
شرکت تولید کننده : گلیران
42,000 تومان
جدید
نبات گلیران زعفرانی
نبات زعفرانی
وزن خالص : 500 گرم 
بسته بندی : پک زیپی 
شرکت تولید کننده : گلیران
58,500 تومان
جدید
نبات گلیران زعفرانی
نبات شاخه ای زعفرانی
وزن خالص : 800 گرم
بسته بندی : پت
شرکت تولید کننده : گلیران
99,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران هل
شکرپنیر هلدار
وزن خالص : 500 گرم
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
57,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران نعنایی
شکرپنیر نعنایی
وزن خالص : 500 گرم
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران نارگیلی
شکرپنیر نارگیلی
وزن خالص : 500 گرم
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران گل محمدی
شکرپنیر گل محمدی
وزن خالص : 500 گرم
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
51,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران کاکائویی
شکرپنیر کاکا‌‌‌ئویی
وزن خالص : 500 گرم 
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران کنجدی
شکرپنیر کنجدیوزن خالص : 500 گرم بسته بندی : زیپ دارشرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران زنجبیلی
شکرپنیر زنجبیلی
وزن خالص : 500 گرم 
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران دارچینی
شکرپنیر دارچینی
وزن خالص : 500 گرم 
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران پسته و هل
شکرپنیر پسته و هلدار
وزن خالص : 500 گرم 
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
78,500 تومان
جدید
شکرپنیر گلیران به لیمو
شکرپنیر به لیمو
وزن خالص : 500 گرم
بسته بندی : زیپ دار
شرکت تولید کننده : گلیران
48,500 تومان