زعفران ارنیکا

لوگو برند زعفران ارنیکا

شرکت زعفران ارنیکا کیان توس از سال 1354 در زمینه کشت و عرضه زعفران فله بصورت سنتی پایه گذاری شد.

مرحوم محمد اسماعیل صباغ زاده به صورت خرید و فروش سنتی این تجارت را بنیان گذاری کردند و در سال های بعد، این تجارت توسط فرزند ایشان آقای مسعود صباغ زاده ادامه یافت. از همان ابتدا توسعه نام این شرکت زعفران ارنیکا نام گرفت، کارآفرینی و ارائه محصولی با کیفیت و سالم از اهداف مرحوم صباغ زاده بود که فرزند ایشان برای رسیدن به این مهم تلاش نمود.

از محصولات دیگر شرکت زعفران ارنیکا می توان پسته، زرشک، چای، ادویه در بسته بندی های مختلف اشاره نمود.

کلیه محصولات ارنیکا در این شاخه قابل دسترسی می باشد.

محصولات دیگری نیز داریم که ممکن است مورد پسند شما باشد.

زیرشاخه‌ها

زعفران و عسل

زعفران ارنیکا

شرکت زعفران ارنیکا کیان توس از سال ۱۳۵۴ در زمینه کشت و عرضه زعفران فله بصورت سنتی پایه گذاری شد.

مرحوم محمد اسماعیل صباغ زاده به صورت خرید و فروش سنتی این تجارت را بنیان گذاری کردند و در سال های بعد، این تجارت توسط فرزند ایشان آقای مسعود صباغ زاده ادامه یافت. از همان ابتدا توسعه نام این شرکت زعفران ارنیکا نام گرفت، کارآفرینی و ارائه محصولی با کیفیت و سالم از اهداف مرحوم صباغ زاده بود که فرزند ایشان برای رسیدن به این مهم تلاش نمود.

از محصولات دیگر شرکت زعفران ارنیکا می توان پسته، زرشک، چای، ادویه در بسته بندی های مختلف اشاره نمود.

کلیه محصولات ارنیکا در این شاخه قابل دسترسی می باشد.

محصولات دیگری نیز داریم که ممکن است مورد پسند شما باشد.

نبات و زرشک

نبات و زرشک ارنیکا

شرکت زعفران ارنیکا کیان توس از سال ۱۳۵۴ در زمینه کشت و عرضه زعفران فله بصورت سنتی پایه گذاری شد.

مرحوم محمد اسماعیل صباغ زاده به صورت خرید و فروش سنتی این تجارت را بنیان گذاری کردند و در سال های بعد، این تجارت توسط فرزند ایشان آقای مسعود صباغ زاده ادامه یافت. از همان ابتدا توسعه نام این شرکت زعفران ارنیکا نام گرفت، کارآفرینی و ارائه محصولی با کیفیت و سالم از اهداف مرحوم صباغ زاده بود که فرزند ایشان برای رسیدن به این مهم تلاش نمود.

از محصولات دیگر شرکت زعفران ارنیکا می توان پسته، زرشک، چای، ادویه در بسته بندی های مختلف اشاره نمود.

کلیه محصولات ارنیکا در این شاخه قابل دسترسی می باشد.

محصولات دیگری نیز داریم که ممکن است مورد پسند شما باشد.

ادویه و خشکبار

شرکت زعفران ارنیکا کیان توس از سال ۱۳۵۴ در زمینه کشت و عرضه زعفران فله بصورت سنتی پایه گذاری شد.

مرحوم محمد اسماعیل صباغ زاده به صورت خرید و فروش سنتی این تجارت را بنیان گذاری کردند و در سال های بعد، این تجارت توسط فرزند ایشان آقای مسعود صباغ زاده ادامه یافت. از همان ابتدا توسعه نام این شرکت زعفران ارنیکا نام گرفت، کارآفرینی و ارائه محصولی با کیفیت و سالم از اهداف مرحوم صباغ زاده بود که فرزند ایشان برای رسیدن به این مهم تلاش نمود.

از محصولات دیگر شرکت زعفران ارنیکا می توان پسته، زرشک، چای، ادویه در بسته بندی های مختلف اشاره نمود.

کلیه محصولات ارنیکا در این شاخه قابل دسترسی می باشد.

محصولات دیگری نیز داریم که ممکن است مورد پسند شما باشد.

آجیل و پسته

شرکت زعفران ارنیکا کیان توس از سال ۱۳۵۴ در زمینه کشت و عرضه زعفران فله بصورت سنتی پایه گذاری شد.

مرحوم محمد اسماعیل صباغ زاده به صورت خرید و فروش سنتی این تجارت را بنیان گذاری کردند و در سال های بعد، این تجارت توسط فرزند ایشان آقای مسعود صباغ زاده ادامه یافت. از همان ابتدا توسعه نام این شرکت زعفران ارنیکا نام گرفت، کارآفرینی و ارائه محصولی با کیفیت و سالم از اهداف مرحوم صباغ زاده بود که فرزند ایشان برای رسیدن به این مهم تلاش نمود.

از محصولات دیگر شرکت زعفران ارنیکا می توان پسته، زرشک، چای، ادویه در بسته بندی های مختلف اشاره نمود.

کلیه محصولات ارنیکا در این شاخه قابل دسترسی می باشد.

محصولات دیگری نیز داریم که ممکن است مورد پسند شما باشد.

چای و هل

چای و هل ارنیکا

شرکت زعفران ارنیکا کیان توس از سال ۱۳۵۴ در زمینه کشت و عرضه زعفران فله بصورت سنتی پایه گذاری شد.

مرحوم محمد اسماعیل صباغ زاده به صورت خرید و فروش سنتی این تجارت را بنیان گذاری کردند و در سال های بعد، این تجارت توسط فرزند ایشان آقای مسعود صباغ زاده ادامه یافت. از همان ابتدا توسعه نام این شرکت زعفران ارنیکا نام گرفت، کارآفرینی و ارائه محصولی با کیفیت و سالم از اهداف مرحوم صباغ زاده بود که فرزند ایشان برای رسیدن به این مهم تلاش نمود.

از محصولات دیگر شرکت زعفران ارنیکا می توان پسته، زرشک، چای، ادویه در بسته بندی های مختلف اشاره نمود.

کلیه محصولات ارنیکا در این شاخه قابل دسترسی می باشد.

محصولات دیگری نیز داریم که ممکن است مورد پسند شما باشد.

زعفران کادویی حافظ ارنیکا
زعفران کادویی حافظ ارنیکا حاوی :

زعفران طرح خاتم 
پسته زعفرانی با ظرف خاتم 
دیوان حافظ

وزن خالص زعفران : 5 گرم
نوع زعفران :نگین درجه یک
وزن خالص پسته : 180 گرم
نوع پسته : زعفران مدل اکبری
نوع جعبه : هاردباکس

4,228,000 تومان
زعفران ارنیکا 1 مثقال کیفی
زعفران ارنیکا کیفی
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 1 مثقال ( 4.608 گرم )
درجه زعفران : سر گل 
تعداد در هر استند : 10 عدد
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
893,600 تومان
زعفران ارنیکا 4 گرم کیفی
زعفران کیفی ارنیکا 
وزن خالص : 4 گرم 
درجه زعفران : سر گل 
تعداد در استند : 10 عدد 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
779,400 تومان
زعفران ارنیکا 0.5 مثقال کیفی
زعفران ارنیکا کیفی
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 0.5 مثقال ( 2.304 گرم )
درجه زعفران : سر گل 
تعداد در هر استند : 10 عدد
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
454,300 تومان
زعفران پودری ارنیکا (1.5گرم)
زعفران پودری ارنیکا
وزن خالص : 1.5 گرم
نوع زعفران : پودری درجه 1
تعداد در جعبه : 12 عدد کپسول 125 میلی گرم
397,000 تومان
زعفران ارنیکا 2 گرم کیفی
زعفران ارنیکا کیفی
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 2 گرم
درجه زعفران : سر گل 
تعداد در هر استند : 10 عدد
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
394,400 تومان
زعفران ارنیکا 0.5 گرم کیفی
زعفران ارنیکا کیفی
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 0.5 گرم
درجه زعفران : سر گل 
تعداد در هر استند : 10 عدد
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
109,300 تومان
زعفران ارنیکا 1 گرم کیفی
زعفران ارنیکا کیفی
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 1 گرم
درجه زعفران : سر گل 
تعداد در هر استند : 10 عدد
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
205,200 تومان
زعفران ارنیکا 0.5 گرم خاتم
زعفران ارنیکا خاتم 
نوع بسته بندی : کارتی 
وزن خالص : 0.5 گرم 
درجه زعفران : نگین 
تعداد در هر استند : 12 عدد 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
146,300 تومان
زعفران ارنیکا 1 گرم خاتم
زعفران ارنیکا خاتم 
نوع بسته بندی : کارتی 
وزن خالص : 1 گرم 
درجه زعفران : نگین 
تعداد در هر استند : 12 عدد 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
248,300 تومان
زعفران ارنیکا 1 گرم سامسونتی
زعفران ارنیکا سامسونتی 
نوع بسته بندی : پاکت 
وزن خالص : 1 گرم 
درجه زعفران : نگین 
تعداد در هر استند : 24 عدد 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
220,000 تومان
زعفران ارنیکا 4 گرم سامسونتی
زعفران ارنیکا سامسونتی 
نوع بسته بندی : پاکت 
وزن خالص : 4 گرم 
درجه زعفران : نگین 
تعداد در هر استند : 24 عدد 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
815,000 تومان
زعفران ارنیکا 2 گرم سامسونتی
زعفران ارنیکا سامسونتی 
نوع بسته بندی : پاکت 
وزن خالص : 2 گرم 
درجه زعفران : نگین 
تعداد در هر استند : 24 عدد 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
418,600 تومان
هل ارنیکا 4 گرم کیفی
هل کیفی دایانا
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 4.6 گرم 
نوع هل : درجه یک 
شرکت تولید کننده : هل ارنیکا 
32,400 تومان
هل ارنیکا 9 گرم کیفی
هل کیفی دایانا
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 9.2 گرم 
نوع هل : درجه یک 
شرکت تولید کننده : هل ارنیکا 
51,200 تومان
نبات ارنیکا نی دار زعفرانی
نبات زعفرانی ارنیکا
نوع بسته بندی : جعبه
تعداد شاخه ها : 10 عدد
طعم ها : زعفرانی
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
71,100 تومان
زرشک ارنیکا 200 گرم
زرشک ارنیکا ظرفی
نوع بسته بندی : map
وزن خالص : 200 گرم
درجه زرشک : پفکی
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
87,800 تومان
زرشک ارنیکا 100 گرم پاکتی
زرشک پاکتی ارنیکا
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 100 گرم
درجه زرشک : پفکی
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
44,500 تومان
زرشک ارنیکا 100 گرم
زرشک ارنیکا ظرفی
نوع بسته بندی : map
وزن خالص : 100 گرم
درجه زرشک : پفکی
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
45,300 تومان
زرشک ارنیکا 200 گرم پاکتی
زرشک پاکتی ارنیکا
نوع بسته بندی : پاکت
وزن خالص : 200 گرم
درجه زرشک : پفکی
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
83,800 تومان
چای ارنیکا زعفرانی
چای زعفرانی ارنیکا
طعم چای : زعفرانی
تعداد تی بگ : 20 عدد
نوع چای : سیاه کیسه ای
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
177,000 تومان
چای ارنیکا هل دار
چای هلی ارنیکا
طعم چای : هل
تعداد تی بگ : 20 عدد
نوع چای : سیاه کیسه ای
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
47,400 تومان
چای ارنیکا دارچینی
چای دارچینی ارنیکا
طعم چای : دارچین
تعداد تی بگ : 20 عدد
نوع چای : سیاه کیسه ای
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
59,900 تومان
چای سبز ارنیکا علف لیمو و زعفران
چای سبز علف لیمو و زعفران ارنیکا
طعم چای : علف لیمو و زعفران
تعداد تی بگ : 20 عدد
نوع چای : سبز کیسه ای
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
179,000 تومان
زردچوبه ارنیکا 70 گرمی
ادویه زردچوبه ارنیکا
نوع ادویه : پودر زردچوبه درجه یک
وزن خالص : 70 گرم
نوع بسته بندی : پت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
46,300 تومان
زردچوبه ارنیکا 200 گرمی
ادویه زردچوبه ارنیکا
نوع ادویه : پودر زردچوبه درجه یک
وزن خالص : 200 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
98,000 تومان
فلفل سیاه ارنیکا 200 گرمی
ادویه فلفل سیاه ارنیکا
نوع ادویه : پودر فلفل سیاه درجه یک
وزن خالص : 200 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
99,000 تومان
فلفل قرمز ارنیکا 60 گرمی
ادویه فلفل قرمز ارنیکا
نوع ادویه : پودر فلفل قرمز درجه یک
وزن خالص : 60 گرم
نوع بسته بندی : پت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
28,100 تومان
فلفل قرمز ارنیکا 30 گرمی
ادویه فلفل قرمز ارنیکا 
نوع ادویه : پودر فلفل قرمز درجه یک 
وزن خالص : 200 گرم 
نوع بسته بندی : پت 
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا 
85,100 تومان
دارچین ارنیکا 60 گرمی
ادویه دارچین ارنیکا
نوع ادویه : پودر دارچین درجه یک
وزن خالص : 60 گرم
نوع بسته بندی : پت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
38,100 تومان
دارچین ارنیکا 200 گرمی
ادویه دارچین ارنیکا
نوع ادویه : پودر دارچین درجه یک
وزن خالص : 200 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
84,600 تومان
کاری ارنیکا 70 گرمی
ادویه کاری ارنیکا
نوع ادویه : پودر کاری درجه یک
وزن خالص : 70 گرم
نوع بسته بندی : پت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
31,600 تومان
کاری ارنیکا 200 گرمی
ادویه کاری ارنیکا
نوع ادویه : پودر کاری درجه یک
وزن خالص : 200 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
57,600 تومان
زنجبیل ارنیکا 30 گرمی
ادویه زنجبیل ارنیکا
نوع ادویه : پودر زنجبیل درجه یک
وزن خالص : 30 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
19,500 تومان
زنجبیل ارنیکا 150 گرمی
ادویه زنجبیل ارنیکا
نوع ادویه : پودر زنجبیل درجه یک
وزن خالص : 150 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
114,500 تومان
پسته زعفرانی ارنیکا 300 گرمی
پسته زعفرانی ارنیکا
نوع پسته : پسته اکبری - برشته شده زعفرانی
وزن خالص : 300 گرم
نوع بسته بندی : map
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
396,000 تومان
پسته زعفرانی ارنیکا لمینت 300 گرمی
پسته زعفرانی ارنیکا
نوع پسته : پسته اکبری - برشته شده زعفرانی
وزن خالص : 300 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
387,800 تومان
پسته زعفرانی ارنیکا 150 گرمی
پسته زعفرانی ارنیکا
نوع پسته : پسته اکبری - برشته شده زعفرانی
وزن خالص : 150 گرم
نوع بسته بندی : map
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
207,700 تومان
پسته زعفرانی ارنیکا لمینت 35 گرمی
پسته زعفرانی ارنیکا
نوع پسته : پسته اکبری - برشته شده زعفرانی
وزن خالص : 35 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
52,700 تومان
پسته زعفرانی ارنیکا لمینت 150 گرمی
پسته زعفرانی ارنیکا
نوع پسته : پسته اکبری - برشته شده زعفرانی
وزن خالص : 150 گرم
نوع بسته بندی : پاکت
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
198,400 تومان
پسته زعفرانی ارنیکا کیسه ای 850 گرمی
پسته زعفرانی ارنیکا
نوع پسته : پسته اکبری - برشته شده زعفرانی
وزن خالص : 850 گرم
نوع بسته بندی : کیسه کنفی
شرکت تولید کننده : زعفران ارنیکا
1,108,300 تومان